سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب
 • ۱
 • ۰

مسیح...

مسیح اگر دَمَش مُرده می کند زنده / ز گریه بهر حسین و عنایت حسن است...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

دل و جان...

از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

پریشان...

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

پرت تو ام...


من حواسم به همه جمع ولی پرت تو ام

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

من یک ربات هستم...

استخوان بندی و متحرک سازی یک ربات! اولین ریگ بندی من

کارکتر ربات بازطراحی شده از کارکتر دست گنده است...

در آپارات ببینید

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

جانِ جانان

چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی...

نقاشی خط اثر استاد حبیبی نیا ؛ بازنویسی شده با اندکی تغییر

به مناسبت هشتمین ماهگرد ازدواجم

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

گر تو نمی پسندی...

در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند / گر تو نمی پسندی تغیید ده قضا را

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

عاشقی...

بگو از عاشقی خوشتر چکار است؟

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

جمال تو...

چشمی که جمال تو ندیدست چه دیده است؟...

سعدی

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

راه عشق...

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست...

 • علی اولیایی