سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

آخرین مطالب
 • ۲
 • ۰

پرت تو ام...


من حواسم به همه جمع ولی پرت تو ام

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

من یک ربات هستم...

استخوان بندی و متحرک سازی یک ربات! اولین ریگ بندی من

کارکتر ربات بازطراحی شده از کارکتر دست گنده است...

در آپارات ببینید

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

جانِ جانان

چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی...

نقاشی خط اثر استاد حبیبی نیا ؛ بازنویسی شده با اندکی تغییر

به مناسبت هشتمین ماهگرد ازدواجم

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

گر تو نمی پسندی...

در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند / گر تو نمی پسندی تغیید ده قضا را

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

عاشقی...

بگو از عاشقی خوشتر چکار است؟

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

جمال تو...

چشمی که جمال تو ندیدست چه دیده است؟...

سعدی

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

راه عشق...

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

عاشق عشق...

منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم..
Kissing_the_Moon@

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

وای بحال دگران...

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی/تو بمان و دگران،وای بحال دگران...
شهریار
Kissing_the_Moon@

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

سرپل ذهاب...

کرمانشاه / سرپل‌ذهاب

روستای تایشه ای یا به عبارتی تایشه ی محمودنظری
توفیقی شد بهمراه دوستان #پویش‌مردمی‌سرو‌مهربانی برای تدارک مقدمات اردوی #جهادی از این روستای #زلزله زده دیدن کنم...
میزان تخریب تقریبا صددرصد بوده و بازسازی ها بدلیل شرایط مالی اهالی و حرمت گرفتن وام از نظر بزرگان دینیشون به کندی پیش میره لکن باید تقدیرکرد از همت بلند #سپاه‌یان اسلام که واقعا گل کاشتند.

 • علی اولیایی