سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • ۲
  • ۰

حامد زمانی...

حامد زمانی

حامد زمانی ، خواننده ای به سبک " پایداری "

  • علی اولیایی