سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

"برسد به دست بچه های انقلاب ، بچه های خودمان"

  • علی اولیایی
  • ۱
  • ۰

بازی با دوربین 4...

"قبلا هم گفتم که عکاس نیستم"

  • علی اولیایی
  • ۰
  • ۰

بازی با دوربین 3...

  • علی اولیایی