سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۳
  • ۰

"باید رژیم بگیرم"
این چندوخته خیلی گول شیطون رو خوردم

  • علی اولیایی
  • ۵
  • ۰

قیدار...

" قدم آخر گمنامی است "

  • علی اولیایی