سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۲
 • ۰

یا جواد...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع / قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

یا رفیق ...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

شروع شد...

در سجده توبه کردم و پایان گرفت کار / تا گفتم السلام علیکم شروع شد

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

پیاز داغ...

 • علی اولیایی