سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۹ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۳
 • ۰

دوای درد...

دوای درد مرا هیچکس نمی داند / فقط بگو به طبیبان دعا کنند مرا

 • علی اولیایی
 • ۴
 • ۰

مرگ بر آمریکا

 ثواب گفتن «مرگ بر آمریکا» کمتر از نماز نیست

" آیت الله علی مشکینی "

 • علی اولیایی
 • ۳
 • ۰

" نشریه الکترونیکی ... نقطه "

تولید شده در شبکه ی اجتماعی فیض بوک

پیش شماره ... نقطه را از اینجا دریافت کنید

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

7 آبان...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

شمع...

در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز / استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

شب عاشورا ...

حضرت حسین علیه السلام در شب عاشورا یک جور سخن گفت و در روز عاشورا یک جور دیگر...

شب عاشورا ، سخن از نمیخواهم،احتیاج ندارم،بروید،بیعتم را برداشتم بود
روز عاشورا میگوید: بیائید به من کمک کنید،آیا یاور و مددکاری هست؟ هل من ناصر ینصرنی؟
شب صحبت میکند تا مبادا در بین طیب ها باشد و روز سخن میگوید تا مبادا در بین خبیث ها مانده باشد،شب میکند تا فقط بمانند و روز غربال میکند تا فقط در مقابل او ایستاده باشند،آنکه در عرفه آنچنان میگرید،میتواند در عاشورا را اینچنین بگریاند...

" آیت الله محی الدین حائری شیرازی "

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

لعنت بر ...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

تاول...

انگشت دستم تاول زد...
از آن بزرگ ها!
نه اینکه چیز تازه ای باشد و نه اینکه تاول داشتن به دست ، افتخار و ارزش باشد
اما همین که برای تو بود
یعنی تاولی دوست داشتنی به دست دارم...

پ.ن:سر دیگ بودم و کفگیر به دست ، برنج عزادارن رو میریختم

پ.ن:ظهر عاشورای حسینی-هیئت رزمندگان اسلام-محرم 1437 هجری قمری

 • علی اولیایی
 • ۳
 • ۰

گریختن...

گریختن ، مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می اندیشند و اگر نه ؛ مرگ یک بار،زاری هم یک بار
"سید مرتضی آوینی"

 • علی اولیایی