سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

مرا خواهی کشت...

آخرش بی برو برگرد مرا خواهی کشت / عاشقی با اگر و شاید و اما نشود

  • علی اولیایی
  • ۰
  • ۰

"لوگوی رادیو اینترنتی صدای ترشیز"

  • علی اولیایی