سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

دیو و دد ...

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر/کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
Kissing_the_Moon@

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

یوسف...

گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی / چون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی

Kissing_the_Moon@

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

اتفاق...

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

رخ تو ...

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

کو دِلی تا ...

 • علی اولیایی