سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

هفته ی دفاع مقدس

هفته ی دفاع مقدس

"طراحی پوستر بزرگداشت هفته ی دفاع مقدس"

  • علی اولیایی
  • ۰
  • ۰

اختیار...

به روز حشر اگر اختیار با ما بود / بهشت و هرچه در او از شما و یار از من...

  • علی اولیایی