سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

عاشق عشق...

منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم..
Kissing_the_Moon@

  • علی اولیایی
  • ۱
  • ۰

وای بحال دگران...

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی/تو بمان و دگران،وای بحال دگران...
شهریار
Kissing_the_Moon@

  • علی اولیایی
  • ۱
  • ۰

سرپل ذهاب...

کرمانشاه / سرپل‌ذهاب

روستای تایشه ای یا به عبارتی تایشه ی محمودنظری
توفیقی شد بهمراه دوستان #پویش‌مردمی‌سرو‌مهربانی برای تدارک مقدمات اردوی #جهادی از این روستای #زلزله زده دیدن کنم...
میزان تخریب تقریبا صددرصد بوده و بازسازی ها بدلیل شرایط مالی اهالی و حرمت گرفتن وام از نظر بزرگان دینیشون به کندی پیش میره لکن باید تقدیرکرد از همت بلند #سپاه‌یان اسلام که واقعا گل کاشتند.

  • علی اولیایی