سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

رویای نیمه شب...

روزگاری با ریحانه هم بازی بودم و حالا پسندیده نبود که حتی نگاهش کنم. دیگرآن کودکان دیروز نبودیم. گذشت زمان با آنچه در چنته داشت، بین ما دیواری نامرئی کشیده بود. پدربزرگ با اخمی دلپذیر دستش را دراز کرد. مادر ریحانه گوشواره ها را کف دست او گذاشت.

- نه خانم، این اصلاً در شأن ریحانه عزیزما نیست. کسی که حافظ قرآن است و احکام و تفسیر می داند، باید گوشواره ای از بهشت به گوش کند.

  • علی اولیایی
  • ۰
  • ۰

جاءالحق...

"خط ثلث ، طراحی شده با نرم افزار میرعماد"

  • علی اولیایی
  • ۰
  • ۰

عزیز...

ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست...

  • علی اولیایی