سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۲
  • ۰

کریم اهل بیت...

صبح علی الطلوع گدا بر تو می گذشت / نزدیک ظهر بود که عالیجناب شد

محمدسهرابی

  • علی اولیایی
  • ۱
  • ۰

مسیح...

مسیح اگر دَمَش مُرده می کند زنده / ز گریه بهر حسین و عنایت حسن است...

  • علی اولیایی