سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۲
  • ۰

بیابان...

بیابان هم که باشی ، حسین آبادت می کند ، درست مثل کربلا

  • علی اولیایی
  • ۱
  • ۰

گرفتار...

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست...

  • علی اولیایی