سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۲
  • ۰

تسبیح...

اربا ارباست تنش گرچه ولی خوش دارم / با همین رشته تسبیح مناجات کنم

  • علی اولیایی
  • ۱
  • ۰

فطرس...

از فطرس ملک به همه پرشکسته ها / حی علی کرامت گهواره حسین علیه السلام

  • علی اولیایی