سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

آخرین مطالب

۹۰ مطلب با موضوع «گاه بازنشر» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

جانِ جانان

چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی...

نقاشی خط اثر استاد حبیبی نیا ؛ بازنویسی شده با اندکی تغییر

به مناسبت هشتمین ماهگرد ازدواجم

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

گر تو نمی پسندی...

در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند / گر تو نمی پسندی تغیید ده قضا را

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

عاشقی...

بگو از عاشقی خوشتر چکار است؟

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

جمال تو...

چشمی که جمال تو ندیدست چه دیده است؟...

سعدی

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

راه عشق...

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

عاشق عشق...

منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم..
Kissing_the_Moon@

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

وای بحال دگران...

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی/تو بمان و دگران،وای بحال دگران...
شهریار
Kissing_the_Moon@

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

حیرانم...

مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

شراب با تو...

من آن نیم که حلال از حرام نشناسم / شراب با تو حلالست و آب بی تو حرام

 • علی اولیایی