سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

آخرین مطالب

۹۹ مطلب با موضوع «گاه بازنشر» ثبت شده است

 • ۱
 • ۰

هدیه ی حضرت ماه...

سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات!

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

دل خونین ما ...

ای شقایق های آتش گرفته،دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را در خود دارد؛ آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

بیابان...

بیابان هم که باشی ، حسین آبادت می کند ، درست مثل کربلا

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

گرفتار...

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

کریم اهل بیت...

صبح علی الطلوع گدا بر تو می گذشت / نزدیک ظهر بود که عالیجناب شد

محمدسهرابی

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

مسیح...

مسیح اگر دَمَش مُرده می کند زنده / ز گریه بهر حسین و عنایت حسن است...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

دل و جان...

از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

پریشان...

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

پرت تو ام...


من حواسم به همه جمع ولی پرت تو ام

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

جانِ جانان

چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی...

نقاشی خط اثر استاد حبیبی نیا ؛ بازنویسی شده با اندکی تغییر

به مناسبت هشتمین ماهگرد ازدواجم

 • علی اولیایی