سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

آخرین مطالب

۸۳ مطلب با موضوع «گاه بازنشر» ثبت شده است

 • ۱
 • ۰

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

حیرانم...

مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

شراب با تو...

من آن نیم که حلال از حرام نشناسم / شراب با تو حلالست و آب بی تو حرام

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

تکلیف...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

هیچ...

چون یاد تو می آرم خود هیچ نمی مانم...

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

تلختر از زهر...

بگذرد این روزگار تلختر از زهر / بار دگر روزگار چون شکر آید...

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

هستی...

به نام آنکه هستی نام از او یافت...

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

پشیمان...!

ما عاشق تو ایم و پشیمان نمی شویم / هر توبه نامه ای که نوشتیم پاره کن

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

سخنِ عشق...

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

برایِ دل...

بایسته ای چنان که تپیدن برای دل...

Kissing_the_Moon@

 • علی اولیایی