سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب

۶ مطلب با موضوع «گاه دعا» ثبت شده است

 • ۱
 • ۰

راه خروج لطفا...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

لعنت بر ...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

خدای مهربون

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

یا جواد...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

یا رفیق ...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

 • علی اولیایی