سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

آخرین مطالب
 • ۱
 • ۰

ایهام...

کتاب بخوانیم...

 • کرامت حسنی
 • ۰
 • ۰

کتاب بخوانیم...

 • کرامت حسنی
 • ۰
 • ۰

رهش...

کتاب بخوانیم...

 • کرامت حسنی
 • ۱
 • ۰

دوست...

ذوقی چنان ندارد، بی دوست زندگانی...

 • کرامت حسنی
 • ۰
 • ۰

نفیس...

طراحی لوگوی فروشگاه کالای خواب نفیس

 • کرامت حسنی