سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

آخرین مطالب

۳۵ مطلب با موضوع «گاه بازنشر :: شعر و عکس» ثبت شده است

 • ۲
 • ۰

بیابان...

بیابان هم که باشی ، حسین آبادت می کند ، درست مثل کربلا

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

گرفتار...

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

مسیح...

مسیح اگر دَمَش مُرده می کند زنده / ز گریه بهر حسین و عنایت حسن است...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

دل و جان...

از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

پریشان...

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

پرت تو ام...


من حواسم به همه جمع ولی پرت تو ام

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

جانِ جانان

چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی...

نقاشی خط اثر استاد حبیبی نیا ؛ بازنویسی شده با اندکی تغییر

به مناسبت هشتمین ماهگرد ازدواجم

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

گر تو نمی پسندی...

در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند / گر تو نمی پسندی تغیید ده قضا را

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

عاشقی...

بگو از عاشقی خوشتر چکار است؟

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

جمال تو...

چشمی که جمال تو ندیدست چه دیده است؟...

سعدی

 • علی اولیایی