سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

آخرین مطالب
 • ۰
 • ۰

مِی ناب!...

در این بساط به جز شربت شهادت نیست / مِیی که تلخی مرگ از گلو تواند شست

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

رویای نیمه شب...

روزگاری با ریحانه هم بازی بودم و حالا پسندیده نبود که حتی نگاهش کنم. دیگرآن کودکان دیروز نبودیم. گذشت زمان با آنچه در چنته داشت، بین ما دیواری نامرئی کشیده بود. پدربزرگ با اخمی دلپذیر دستش را دراز کرد. مادر ریحانه گوشواره ها را کف دست او گذاشت.

- نه خانم، این اصلاً در شأن ریحانه عزیزما نیست. کسی که حافظ قرآن است و احکام و تفسیر می داند، باید گوشواره ای از بهشت به گوش کند.

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

جاءالحق...

"خط ثلث ، طراحی شده با نرم افزار میرعماد"

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

عزیز...

ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست...

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

حسابان...

‏ولی راموسا اونی که جزوه ی حسابان منو از تو جامیزیم بلند کرده بود بیاد خودش بگه،کاریش ندارم.‌‌‍..
بعد یازده سال یهو یادش افتادم
 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

روز اول که دیدمش...

روز اول که دیدمش گفتم: / آنکه روزم سیه کند این است...

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

درد اشتیاق...

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم...
Kissing_the_Moon@

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

نونِ زیرِ کباب...

-شام چی خوردی؟
+من نونِ زیرِکباب خوردم
+تو چی؟
- وای خوش به حالت!ما قرمه سبزی داشتیم!

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

ماجرای هجر تو...

من ماجرای هجر تو با نوح گفتم ، او ... / کشتی درست کرد و سپس گفت: گریه کن...!
Kissing_the_Moon@

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

مرکز دنیا...

در جمهوری اسلامی، هر جا که قرار گرفته‌اید، همان‌جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه‌ی کارها به شما متوجه است.

"امام خامنه ای مد ظله العالی"

بیانات در دیدار مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی 1370/12/5

 • علی اولیایی