سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب
 • ۱
 • ۰

طراحی و اجرای پوستر جشنواره فلم کوتاه راز نماز

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

سینما ایران...

طراحی و اجرای لوگوی سینما ایران کاشمر

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

بی تو...

سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

تسبیح...

اربا ارباست تنش گرچه ولی خوش دارم / با همین رشته تسبیح مناجات کنم

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

فطرس...

از فطرس ملک به همه پرشکسته ها / حی علی کرامت گهواره حسین علیه السلام

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

هدیه ی حضرت ماه...

سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات!

 • علی اولیایی
 • ۰
 • ۰

دل خونین ما ...

ای شقایق های آتش گرفته،دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را در خود دارد؛ آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

بیابان...

بیابان هم که باشی ، حسین آبادت می کند ، درست مثل کربلا

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

گرفتار...

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست...

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

کریم اهل بیت...

صبح علی الطلوع گدا بر تو می گذشت / نزدیک ظهر بود که عالیجناب شد

محمدسهرابی

 • علی اولیایی